Tietosuojaseloste

Me Turun Huoltopalvelu Oy:ssä (y-tunnus: 2755739-4) olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin:

 • Millaisia tietoja käsittelemme?
 • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?
 • Kuinka ylläpidämme tietoja?
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?
 • Mihin tietoja luovutetaan?
 • Miten tiedot suojataan?
 • Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
 • Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Millaisia tietoja käsittelemme?

Säilytämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Palautteet ja yhteydenotot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Saamme tietoja asiakkaiden yhteydenotoista sekä yrityspäättäjärekistereitä ylläpitäviltä yrityksiltä.

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja työtehtävien perusteella kohdistettuun,
  puhelimitse tai postitse tapahtuvaan markkinointiin.
 • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme
  kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen
  noudattamiseen.

Kuinka ylläpidämme tietoja?

Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja
yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia
tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla
kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut
  henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme virheelliset, puutteelliset tai
  vanhentuneet henkilötiedot.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi
  käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän
  tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

Mihin tietoja luovutetaan?

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta viranomaisia ja perintäyhtiöitä.

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin
  voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme,
  henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen
  sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka
  oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi
oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden
käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan
henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.
Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat
perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 23.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä: Turun Huoltopalvelu Oy (Y-tunnus: 2755739-4)
Osoite: Voivalantie 20, 20780 Kaarina
Yhteyshenkilö: Jarmo Kylliäinen / 040 065 2005